Katero telo ima pri enakem čelnem preseku in enaki hitrosti dotekajočega zraka najmanjši upor ?Katero telo ima največji upor pri enakem čelnem prerezu ?Laminaren tok zraka opišemo :Kako se oblikuje krilo jadralnega padala ?V kateri točki prijemlje sila teže ?Upor deluje v smeri :Katera sila deluje v drsnem letu nasproti sile teže ?Kaj razumemo kot drsni kot ?Kako imenujemo silo, ki je posledica sile vzgona in sile upora ?Vzgon deluje :Pod kakšnim kotom deluje vzgon glede na smer dotekajočega zraka ?Kateri od naštetih dejavnikov je za velikost vzgona nepomemben ?Kako se porazdeli vzgon po kupoli ?Pri jadralnem padalu obteka zračni tok krilo na zgornji strani :Vzgon krila jadralnega padala nastane zaradi :Katera trditev glede vzgona je pravilna ?Katera razdelitev sil vzgona na ukrivljenem nesimetričnem profilu je pravilna ?Kje na jadralnem padalu prevladuje podtlak ?Debelejši-višji profili imajo :Kaj dosežemo s krajšanjem sprednjih nosilnih vrvic ?Katera trditev je pravilna pri uporabi pospeševalnika :Kaj velja pri uporabi pospeševalnika ?Kaj pomeni, če so zadnje vrvice ( D- linija) jadralnega padala skrajšane ?Kaj se lahko zgodi, če se A in B nosilne vrvice z uporabo podaljšajo ?Kam se pomika prijemališče vzgona, ko povečujemo vpadni kot ?Pri počasnem letenju povečujemo vpadni kot, zato :Nevarnost prekinitve vzgona je posebno velika pri :Kaj je nevarno, kadar predolgo močno zaviramo :Pri popolnem zlomu vzgona :Kaj lahko poveča tendenco jadralnega padala k stabilnemu prevlečenemu letu ?Kaj se lahko zgodi, če so krmilne vrvice nastavljene 40 cm prekratko ?Kaj je posledica 15 cm predolgo nastavljenih zavor ?Iz polare hitrosti jadralnega padala lahko razberemo :V polarnem diagramu je točka najmanjšega propadanja (Priloga št. 1) :Katera točka je točka najboljše finese (Priloga št. 1)Kdaj dosežemo hitrost najboljšega planiranja pri jadralnih padalih razreda A-B ?Običajno ima jadralno padalo razreda A-B najmanjše propadanje pri naslednjem načinu letenja :Če leti jadralno padalo z minimalno hitrostjo :Drsno število pove :Kakšno fineso ima jadralno padalo, ki v mirnem ozračju iz 600 m relativne višine preleti razdaljo 4,2 km ?Jadralno padalo preleti razdaljo 1800 m v brezveterju pri višinski razliki 300 m. Kako daleč preleti isto jadralno padalo pri višinski razliki 2100 m ?Če je lastna hitrost jadralnega padala 34 km/h in piha čelni veter 17 km/h :Katera hitrost je lastna hitrost letenja ?Katera hitrost je najvažnejša za letenjeČe leti pilot jadralno padalo nezavrto :S kakšno hitrostjo naj teoretično leti pilot v termičnem dviganju, da bo dosegel maksimalno dviganje ?Kakšne zavoje naj dela pilot v šibkih širokih termičnih dviganjih ?Večja krilna obremenitev povzroči :Kako vpliva povečanje krilne obremenitve na hitrost ?Kako vpliva povečanje krilne obremenitve na maksimalno hitrost ?Težji piloti letijo z enakim jadralnim padalom v primerjavi z lažjimi piloti :Upor jadralnega padala sestavlja :Zaradi izenačevanja tlaka na koncih krila nastane :Krila z večjo vitkostjo imajo:Nihalna stabilnost pomeni :Pri nenadnih sunkih vetra in pri letu v območje z močnimi termičnimi dviganji nastane moment, ki povzroči močna nihanja okoli :Upor telesa se pri naraščajoči hitrosti letenja pri istem vpadnem kotu povečuje :Upor, ki ga povzroča obtekajoči zrak, se glede na povečanje površine krila pri isti hitrosti poveča :Letenje v zavoju pomeni :Katera dodatna sila deluje, za razliko od letenja naravnost, na jadralno padalo pri zavijanju ?Kaj se dogaja s krilno obremenitvijo v zavoju glede na normalen let ?Vzletni prostor moram izbrati tako, da :Kdaj se izvaja 5 kontrolnih točk ?Moje jadralno padalo ima cca. 40 cm dolgo razpoko v 3. celici. Ali lahko kljub temu poletim ?Kako prekinem vzlet ?Pri jadranju ob pobočju ne smem nikoli obračati :Kaj stori pilot takoj po pristanku ?Kako pristajam na pobočju ?Močno zategnjena - prekratka prsna vez letalnega sedeža :V turbulentnih razmerah mora pilot :Z izrazom »twist« v jadralnem padalstvu označujemo :