Kateri zakonski akt najpodrobneje ureja jadralno padalstvo ?Kje dobimo informacijo o razdelitvi zračnega prostora v Sloveniji in o zračnem prostoru, ki je namenjen tudi jadralnim padalcem ?S kratico AGL je na VFR in GPS karti označena :Kratica MSL pomeni :Kaj pomeni kratica CTR ?Ali lahko letijo jadralni padalci v Terminalnem kontrolnem območju (TMA - Terminal control area) ?Slovenski zračni prostor je razdeljen v štiri kategorije. Kako je označen nekontroliran zračni prostor namenjen tudi letenju jadralnih padalcev ?Zračni prostor razreda D je med drugim tudi :Zračni prostor, v katerem je dovoljeno letenje z jadralnimi padali brez predhodnega dovoljenja Direktorata za civilno letalstvo, je zračni prostor razreda:Zračni prostor razreda G sega do višine :V zračnem prostoru razreda E je letenje z jadralnim padalom :Zračni prostor razreda G (glej Priloga št. 2) :Zračni prostor razreda E (glej Priloga št. 2) :V kateri točki na karti je dovoljeno letenje do višine 2900 m MSL (glej Priloga št. 2) ?V katerih točkah je letenje prepovedano od tal navzgor (glej Priloga št. 2) ?Na katerih področjih, označenih s črkami, je letenje prepovedano nad 1000 ft AGL (glej Priloga št. 2) ?Kje je zračni prostor razreda G, ki sega do višine 2500 ft AGL, letenje pa je lahko prepovedano ali omejeno kadar je zaradi vojaških aktivnosti izdan Notam (glej Priloga št. 2)?Nad Karavankami sega G zračni prostor do višine 2900 m MSL, kaj je nad to višino ?Do katere višine lahko letimo na področju Lijaka, Ajdovščine in Kovka ?Nad Preddvorom, Golnikom in Gornjim gradom sega zračni prostor razreda G do višine :Domžale in Moravče se nahajata v zračnem prostoru razreda :Ali je nad mestom Maribor letenje dovoljeno ?Na območju Slovenj Gradca je letenje dovoljeno za jadralne padalce do višine :Kratica NOTAM pomeni :Ali se je pred letenjem potrebno pozanimati za NOTAM ?Kje se lahko pozanimamo za NOTAM ?Kolikšna je najnižja dovoljena starost za začetek letenja z jadralnim padalom pod nadzorom učitelja jadralnega padalstva ?S čim je omejena veljavnost dovoljenja za pilota jadralnega pilota ?Na koliko časa mora biti narejen tehnični pregled jadralnega padala po naši Uredbi ?V katerem času se lahko z jadralnim padalom leti po pravilih dnevnega vizualnega letenja ?Kolikšna je minimalna dovoljena višina pri preletu skupine ljudi, cest in električnih žic ?Kdo določa smer vrtenja v stebru ?Ali lahko pilot jadralnega padala leti v oblakih ?Kakšna mora biti razdalja med jadralnimi padali pri srečevanju na isti višini ?Kako se izogneta dva jadralna padalca, če se približujeta na isti višini ob pobočju ?Ali sme jadralni padalec prehitevati drugega v isti višini, če imata oba pobočje na desni ?Več jadralnih padalcev pristaja. Kateri ima prednost ?Ali lahko jadralni padalec pristane na športnem letališču ?