Kako imenujemo zračni ovoj okoli zemeljske oble ?Tropo-, strato-, mezo- in iono-sfera so :V katerem sloju atmosfere se dogajajo vremenski pojavi ?Kolikšna je približno gostota zraka pri normalnih pogojih ?Kolikšen je povprečen temperaturni gradient v Mednarodni standardni atmosferi (ICAO) :Instrument za merjenje zračnega tlaka je :Kolikšen je približno zračni tlak na morski gladini ?Kako se spreminja zračni tlak z naraščajočo višino ?Kaj se dogaja z gostoto kisika v troposferi z naraščajočo višino ?Katera sestavina zraka ima glavno vlogo pri meteoroloških pojavih ?Izraz "rosišče" pomeni :Zakaj v atmosferi nastanejo oblaki ?Količina vodne pare, ki jo lahko vsebuje zrak, je predvsem odvisna od :Pri katerih temperaturah lahko vsebuje zrak več vodne pare?Katera zračna masa je najbolj topla in vlažna ?Pri kateri spremembi agregatnega stanja se sprosti toplota in kako se sprememba imenuje ?Zrak, ki se dviga po suhi adiabati (npr. zrak, ki se dviga pod bazo oblaka) se ohlaja za :Zrak, ki se dviga po nasičeni adiabati (dvigajoči zrak v oblaku) se ohlaja za :Kaj je katabatni veter ?V kateri smeri rotirajo zračne mase na severni polobli v ciklonu in v anticiklonu ?Naraščajoča količina oblačnosti, padavine, razpadanje oblačnosti, naraščanje zračnega tlaka je značilno zaporedje za :Kje se nahajajo velika področja dvigajočih se zračnih mas ?Kje se zračne mase spuščajo in kakšno je tam stanje atmosfere ?Posledica spuščanja zračnih mas v poletnem anticiklonu je :Kateri neugodni vremenski pogoji so značilni za zimski anticiklon ?Na kateri razdalji pred prihajajočo toplo fronto se praviloma pojavijo prvi cirostratusi in altostratusi ?Pojav cirusne oblačnosti ponavadi pomeni prihod :Kakšen veter ponavadi piha v naših krajih pred prihodom fronte z zahoda ?Kako se pri topli fronti gibljeta topel in hladen zrak ?Kako se pri hladni fronti gibljeta topel in hladen zrak ?Kateri vremenski pojav je poleti najbolj značilen za hladno fronto ?Kateri oblaki so posebej značilni za hladno fronto ?Kateri so visoki oblaki?Kateri od navedenih oblakov so vedno sestavljeni iz ledenih kristalov ?Oblaki, ki se pojavljajo na srednjih višinah, so :Katera od naslednjih vrst oblakov se razteza skozi vse tri nivoje troposfere ?Mesta valovnih dviganj za gorskimi grebeni lahko označujejo oblaki lečaste oblike, ki jih imenujemo tudi :Oblaki v katerih je turbulenca najmočnejša so :Kateri so tisti oblaki, iz katerih ni pričakovati padavin ?Pri kateri vrsti oblakov lahko pričakujemo padavine v obliki neviht ?Kaj od navedenega je merilo stabilnosti atmosfere ?Kakšno oblačnost in vreme lahko pričakujemo poleti v vlažni in labilni zračni masi ?Vlažno in nestabilno zračno maso prepoznamo v poletnem času po :Kaj je temperaturna inverzija ?Značilnost temperaturne inverzije je :Zakaj nastane talna inverzija ?Posledica česa je veter ?Kaj v letalstvu pomeni oznaka 270/5 :Približno koliko je 20 vozlov ?Približno koliko vozlov je 45 km/h ?10 vozlov je približno :Oblaki vrste lentikularis so pokazatelj :Kaj je fen ?Turbulenca lahko nastane v prosti atmosferi :Kaj je termični vzgornik ?Kaj je pobočni vzgornik ?Katera od naštetih področij se najhitreje segrevajo ?Termika se najpogosteje pojavi nad :Pod katerim kotom glede na tla mora sijati sonce, da se tla najhitreje ogrevajo ?Intenzivnost termičnega vzgornika je v največji meri odvisna od :Kaj velja za zavetrno termiko ?Pri dobrem termičnem dnevu piha veter v zaprtih alpskih dolinah :Kateri oblaki so posledica termične konvekcije ?Katera vrsta oblakov nastane na nebu kot posledica močnega segrevanja tal ?Kaj razumemo pod izrazom suha (modra) termika ?Kdaj lahko najverjetneje pričakujemo termične nevihte spomladi in poleti ?Dopoldne so se razvili kumulusi, popoldne pa je nebo z njimi že močno prekrito. V takšnem primeru moramo najbolj verjetno računati na :Kateri je najbolj nevaren pojav pri letenju v bližini nevihte ?Kako močna dviganja so lahko v nevihtnem oblaku ?Na kaj lahko naletimo, če nas posrka v kumulonimbus ?Kje se pojavlja turbulenca, ko jadramo v termičnem dviganju ?Kaj lahko pričakujemo pri izhodu iz močnega termičnega dviganja ?Ali lahko pričakujemo turbulenco v jasnem vremenu nad ravnimi površinami kjer ni ovir ?Kaj je potrebno storiti, ko na horizontu opazimo modro črnino in vidimo, da se nam počasi približuje nevihta ?Kaj lahko pričakujemo na vzletišču ki je obrnjeno proti J, če piha šibak do zmeren vzhodni veter ? Vzletišče je gozdna poseka.Na kaj moramo biti pripravljeni, ko pristajamo na majhen travnik z veliko ovirami, kadar piha veter ?Kaj lahko pričakujemo na pristajalnem prostoru, ki ima v bližini ovire (krošnje dreves, hiše, itd.), piha pa zmeren veter ?Kaj velja za dinamično jadranje na pobočnem vzgorniku ?Kaj lahko pričakujemo na zavetrni strani hriba, kadar piha močnejši veter ?Ali lahko letimo varno na severni strani Karavank kadar piha jugozahodni veter ?Na širšem delu doline piha veter s hitrostjo 4 m/s. Kaj lahko pričakujemo na področjih, kjer se dolina zoži ?