Zakaj so diagonalne podpore v krilu ?Debelina profila letalne naprave se običajno izraža :Odprtine v rebrih so namenjene :Katere nosilne vrvice nosijo 3/4 skupne teže ?Skupna nosilnost vrvic na A in B liniji pri meritvah na tehničnem pregledu mora biti :Katera teža se upošteva za vzletno težo ?Katere vrednosti potrebujete za izračun obremenitve krila na m2 ?Kakšna naj bo krilna obremenitev jadralnega padala ?Kakšne so lahko posledice premajhne krilne obremenitve ?Pilot ima maso 80 kg, oprema z jadralnim padalom pa tehta 18 kg. Jadralno padalo ima površino 28 m2. Kolikšna je krilna obremenitev ?Jadralno padalo ima maso 5 kg, pilot z opremo 75 kg. V strmi spirali deluje na pilota sila 2G. Kaj to pomeni?Kako se glasi formula za vitkost ?Pri površini jadralnega padala 26 kvadratnih metrov in razponu krila 11 m znaša vzletna teža 100 kg. Kolikšna je vitkost krila ?Kateri od navedenih konstrukcijskih zahtev najbolj vpliva na letalne sposobnosti jadralnega padala ?Kaj storite, če vaše jadralno padalo pogostokrat preide za krajši čas v prevlečen let ?Kaj lahko povzroči povečana poroznost materiala na zgornji sprednji strani krila ?Kako ugotavljamo tehnično primernost jadralnega padala ?Kaj bi moralo najbolj vplivati pri izbiri padala ?Kaj najbolj vpliva na trdnost in staranje krila jadralnega padala ?Ali UV-žarki slabijo material jadralnega padala ?Na kaj je potrebno paziti pri močni sončni pripeki ?S katero tekočino lahko čistimo jadralno padalo ?Kaj storite z jadralnim padalom po pristanku v morju ?Zakaj ni priporočljivo jadralnega padala dlje časa hraniti v nepropustno zaprtem ovoju ?Kaj naredi tkanino za jadralna padala neprepustno za zrak ?Kolikšna je najmanjša še dopustna propustnost materiala na zgornjem sprednjem delu krila, merjena s poroziometrom MK-1, da jadralno padalo še izpolnjuje obstoječe tehnične zahteve ?Kaj je "Rip-Stop" material ?Kaj se lahko zgodi, če letimo v dežju ?Katera trditev o optimalni nosilnosti reševalnega padala je pravilna ?Kaj je pomembno za učinkovito uporabo reševalnega padala ?Katera teža se upošteva pri izbiri velikosti reševalnega padala ?Kakšna je najboljša pritrditev reševalnega padala na letalni sedež ?Zakaj je dobro, da je reševalno padalo pritrjeno na letalni sedež na ramenskih trakovih ?Na kaj moramo biti najbolj pozorni, če imamo reševalno padalo v »front« kontejnerju ?Zakaj je pomembna odprtina - ventil na vrhu okroglega reševalnega padala ?Kdaj je potrebno preverjati sistem za odpiranje reševalnega padala ?Kdaj je priporočljivo preložiti reševalno padalo ?Na kaj moramo biti pozorni pri prsnem traku letalnega sedeža ?Kakšno oznako ima enoten letalni test za testiranje jadralnih padal v Evropi po letu 2009 ?V koliko kategorij razvršča EN - test jadralna padala ?Kaj je značilno za padala A in B klasifikacije ?Jadralna padala A in B varnostnega razreda ne smejo v stabilno spiralo po klasifikaciji EN :