APCO Mayday SuperLight

Najlažje rezervno padalo glede na največjo obremenitev.
APCO Mayday SuperLight